Najlepsze odbitki

Kadrowanie zdjęć

Każdy z fotoproduktów dostępnych w ofercie serwisu Foto Fujifilm ma możliwość skadrowania zdjęcia w zależności od wybranego formatu.

Aby dokonać edycji kadru, należy nacisnąć ikonkę ołówka w dolnym prawym rogu zdjęcia. Jeśli format i rodzaj papieru nie został wybrany dla edytowanego fotoproduktu, pojawi się komunikat, w którym będzie prośba o dokonanie wyboru - dopiero wtedy można edytować kadr zdjęcia. Trzeba wybrać format przed kadrowaniem, ponieważ od tego jest uzależniona proporcja ramki kadrowania zdjęcia (formaty różnią się proporcją boków).

Poniżej prezentujemy przykład ze zdjęciem wykonanym smartfonem, które ma proporcje boków 16:9. Wybrany fotoprodukt to odbitka klasyczna 10x15, która ma proporcje boków 3:2, co oznacza, że część zdjęcia z dłuższego boku zostanie ucięta.

Po naciśnięciu ikonki z ołówkiem otworzy się okno edycji kadru. Widać doskonale, że proporcje zdjęcia różnią się od proporcji odbitki 10x15 - obszar wyszarzony będzie tym, który zostanie ucięty. Przerywaną czarną linią jest zaznaczona ramka kadru. Widoczne kwadraciki na rogach służą do skalowania - wystarczy złapać i przeciągnąć by zmniejszyć lub zwiększyć skalę (uwaga: nie jest możliwe aby powiększyć kadr poza obszar zdjęcia).

Po edycji kadrowania należy go zatwierdzić przyciskiem "dalej", w przeciwnym razie kadrowanie nie zostanie zapisane. W podglądzie miniatury zdjęcia zobaczymy zdjęcie po wykadrowaniu.

Powrót do edycji:
Niektóre fotoprodukty mają możliwość powrotu do edycji projektu z zamówieniem z poziomu koszyka. Wystarczy wtedy wcisnąć ikonkę ołówka widoczną przy produkcie na liście produktów znajdujących się w koszyku. Dzięki tej opcji można się upewnić, czy na pewno wszystkie zdjęcia mają dobre kadrowanie.

Dowiedź się więcej o sugerowanych rozdzielczościach
https://foto.fujifilm.pl/pomoc/rozdzielczosc-zdjec