Dane kontaktowe

FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 00000347504, REGON 142214461, NIP 1070015355

Odpowiedź na twoje pytanie możesz znaleźć w zakładce pomocy

Jeśli masz komentarz do zamowienia skontaktuj się bezpośrednio z laboratorium które realizuje zlecenie.

Laboratorium możesz odnaleźć na Liście laboratoriów w Polsce
Jeśli szukasz pomocy, masz uwagi, sugestie do zamówienia lub działania strony proszę skorzystać z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy